عمرتون چون شب یلدا، طولانی و با عشق

۳۰ آذر ۱۳۹۵|Categories: اخبار|

بوی یلدا را می شنوی؟ انتهای خیابان آذر باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان قراری طولانى به بلنداى یک شب پاییز چمدان به دست ایستاده عزم رفتن دارد پاییز اى آبستن روزهاىعاشقى سفرت بى خطر     عمرتون چون شب یلدا، طولانی و با عشق لینک هاتون چون هفت مطلق، کوتاه و خاصpayday loans [...]